Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

luuuuucky
18:43
Chwyć się cieniutkiej niteczki pewności, że minie. To minie.
— Nosowska
18:43
7027 8818 420
Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
luuuuucky
18:43
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
luuuuucky
18:40
luuuuucky
18:40
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
luuuuucky
18:40
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
luuuuucky
18:39
8233 bd77 420
Reposted from0 0 viazzuuoo zzuuoo

February 04 2020

luuuuucky
18:37

emocje

mam spuchnięte oczy 
od Twoich słów

18:36
6146 0a75 420
luuuuucky
18:16
1909 d628 420
Reposted fromdygoty dygoty
luuuuucky
18:06

emocje

jestem zmęczona, marzę o dniu w którym się uwolnię 
uwolnię z ciała 
uwolnię od myśli 
uwolnię od słów
aż wylecą ze mnie
wspomnienia
łzy 
ból
do końca 
aż będę płótnem, bladym i bez skazy 
żdanego maźnięcia Twojej dłoni
Twojego krzyku 
Twoich słów 
i moich łez luuuuucky
17:55
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
luuuuucky
17:37

February 22 2018

luuuuucky
10:54
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
luuuuucky
10:49
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
10:47
luuuuucky
07:32
luuuuucky
07:21
luuuuucky
07:20
luuuuucky
07:16
6990 e66d 420
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl