Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

17:40
7432 451b 420
luuuuucky
17:39
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
luuuuucky
17:38
Kiedy przestaje się kochać - to się nie płacze.
Płacze się, kiedy ktoś przestaje nas kochać.
— Carla Lane
Reposted frommonstrum monstrum viapunkahontaz punkahontaz
17:37
2571 8eed 420
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
17:35
5256 b978 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiefajna niefajna

May 13 2015

luuuuucky
16:30
5613 02ee 420
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vianiefajna niefajna

May 09 2015

23:27
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie.
— Eugeniusz Kołda   
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
luuuuucky
23:26
3084 96d6 420
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viamentalstate mentalstate
luuuuucky
23:24
3843 bbce 420
Reposted fromnyaako nyaako vianiefajna niefajna
luuuuucky
23:24
1137 f4de
Reposted fromkokosowas kokosowas vianiefajna niefajna
luuuuucky
23:23
Żeby był,
żeby chciał być,
żeby nie zniknął.
— J.L.W
23:23
5466 c13e 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaprettyboys prettyboys

May 07 2015

luuuuucky
17:17
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
17:17
4411 0aa9 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapunkahontaz punkahontaz

May 06 2015

luuuuucky
12:19
luuuuucky
12:17
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
12:16
Okropne, nie?
- Co?
- To krępujące milczenie. Czemu ględzenie o bzdetach uważamy za wyraz nieskrępowania?
- Nie wiem. To dobre pytanie.
- Po tym można poznać kogoś wyjątkowego. Kiedy można zamknąć ryj i wspólnie sobie pomilczeć.
— Pulp Fiction
Reposted frommarysia marysia viathelittleprince thelittleprince

May 04 2015

luuuuucky
17:10
1141 6cba 420
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vianiefajna niefajna
luuuuucky
17:08
luuuuucky
17:03
8208 cafc 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl