Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

04:57
8845 9253 420
Reposted fromsunlight sunlight viathelittleprince thelittleprince
luuuuucky
04:54
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
luuuuucky
04:51
3962 9640 420
Reposted fromimyours imyours viai-am-just-a-man i-am-just-a-man

June 22 2015

luuuuucky
07:45

June 19 2015

luuuuucky
15:41
Lubię patrzeć jak Ci jest
beze mnie.
— __
luuuuucky
14:51
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromswojszlak swojszlak viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
14:51
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
Reposted fromiinfinity iinfinity viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
14:51
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
14:50
A czasem nie potrzeba niczego więcej oprócz przytulenia. Żeby ktoś Cię przytrzymał jak się rozpadasz.
Reposted fromawakened awakened viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
14:45
 "co nie zabije to wzmocni", to nieprawda. Co nie zabije, to nie zabije, wcale nie musi wzmacniać. Potrafi sponiewierać i zostać na całe życie.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr

June 13 2015

luuuuucky
14:57
4685 94a1 420
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS vianiefajna niefajna

June 11 2015

luuuuucky
16:51
take me back to where it was before
when we were on fire
— james bay
Reposted frombyheart byheart viagoraca-czekolada goraca-czekolada
luuuuucky
16:50
0379 b85d 420
Reposted fromniewychowana niewychowana
luuuuucky
16:50
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viasweaterWeatherr sweaterWeatherr

May 29 2015

luuuuucky
22:21
3624 76c3

May 18 2015

luuuuucky
18:15
0839 f828 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapunkahontaz punkahontaz
luuuuucky
18:09
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych
luuuuucky
17:51
3250 2539 420
luuuuucky
17:50
Życie jest piękne. Trzeba tylko brać odpowiednie leki.  
— mzyk.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianiefajna niefajna
luuuuucky
17:50
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Reposted fromohwow ohwow vianiefajna niefajna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl