Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

luuuuucky
10:54
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
luuuuucky
10:49
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viadancingwithaghost dancingwithaghost
10:47
luuuuucky
07:32
luuuuucky
07:21
luuuuucky
07:20
luuuuucky
07:16
6990 e66d 420
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
luuuuucky
07:14
luuuuucky
07:13
luuuuucky
07:13
luuuuucky
07:03
luuuuucky
07:02
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.

February 11 2018

luuuuucky
23:03
luuuuucky
16:16
luuuuucky
16:14
luuuuucky
16:13
Kobietom brakuje spacerów nocą po parku, gdy on częstuje ją piersiówką z whisky, rozmawiają, a później jest buzi, który trwa przez wieczność i się nie nudzi.
Kobietom brakuje spotkań, kiedy on wsiada w samochód, jedzie przez kilka godzin tylko po to, aby się z nią zobaczyć przez 15 minut, a później się całują i on musi już wracać.
Kobietom brakuje chwil, gdy on bierze jej dłoń, pakuje ją do samochodu i jadą razem po to, aby zjeść bułkę na plaży i popić kefirem, a następnie poturlać się razem po piasku.
Kobietom brakuje spontaniczności, gdy nagle skręcają do nieznanego bloku z wielkiej płyty, wchodzą na dach i piją tam piwo, patrząc w gwiazdy.
Kobietom brakuje wspomnień, w których on i ona przez trzy dni siedzą w zabałaganionym mieszkaniu, wśród pudełek po pizzy, przenosząc się tylko między łóżkiem, kuchnią, a wanną, słuchając muzyki i rozmawiając.
Kobietom brakuje takiej odwagi mężczyzny, gdy mówi jej: „Śniło mi się dziś, że tańczyliśmy.
A później włącza muzykę w telefonie i rozkazuje: „muszę z tobą zatańczyć tu i teraz!”.
Aha – naukowe badania udowodniły, że mężczyźni, którzy gotują uprawiają więcej seksu. 
— Moje serce bije mocno
Reposted frommysoul mysoul viadancingwithaghost dancingwithaghost
luuuuucky
16:11
3257 5507 420
"Nożyczki w kompocie"
luuuuucky
16:11
luuuuucky
16:10
Oddech weź, już najgorsze jest za Tobą
w końcu gdzieś, będzie lepiej daje słowo 
nie bój się, uwierz w siebie masz już wszystko 
poczuj więc , że przed Tobą cała przyszłość 
przecież wiesz...
— Artur Rojek

September 22 2017

luuuuucky
19:33
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl